Affärsvillkor

Om inget annat avtalats gäller AA VVS 2009 i kombination med villkoren nedan. Där de senare har tolkningsföreträde. Har kundunika förutsättningar avtalats gäller dessa.

  • Efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om 14%.
  • Enhetsfrakt om 85 kr tas ut om ordervärdet understiger 1500 kr vid respektive ordertillfälle.
  • Pallavgifter tas ut för godkänd EUR-pall om 100 kr.
  • Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning och kan vid denna kontroll neka hela eller delar av leverans.
  • Betalningsvillkor 30 dagar netto.
  • Offerters giltighet är, om inget annat uttryckts, giltiga i 30 dagar. Undantag är produkter som innehåller koppar, de offereras som dagspris.
  • Priser baseras på dagens valutakurs. Förändringar som över- eller understiger 3% på leveransdagen kan justeras vid fakturering.
  • Material som returneras ska vara oanvänt och vara förpackat i oskadat originalemballage. I vissa fall kan returavdrag tas ut. I det fall en retur ej är lageravara debiterar vi leverantörens returavdrag.
  • Aktuella prislistor finns här på hemsidan samt i webshoppen. Vanligtvis uppdateras priserna två gånger per år. Vi reserverar oss för leverantörsprisförändringar över vilka vi inte kan råda.