VS Produkter

En del av AB Hugo Carping

VS Produkter är ett helägt dotterbolag och bildar tillsammans med AB Hugo Carping, Carpingsgruppen. Företaget förvärvades i början av 2008. Med hämtlager och kontor i Tyresö servar vi den lokala VA- och VS-marknaden i Storstockholm.

Se mer på vsprodukter.se